مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب- هیات تحریریه
معرفی اعضای هیات تحریریه مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول
دکتر مژگان خدادادی

سردبیر
دکتر شهربانو عریان

مدیر داخلی
دکتر احمد سواری


دستیاران سردبیر
دکتر مژگان خدادادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مهندس رضا حکیمی مفرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مدیر اجرایی
دکتر سینا عطاروشن

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهواز


ویراستار انگلیسی

دکتر نسترن ملازاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف آباد 

اعضای هیات تحریریه
دکتر مژگان خدادادی
دانشیار بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دکتر شهربانو عریان
استاد بیولوژی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
دکتر فروغ پاپهن
دانشیار ماهی شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
دکتر رحیم پیغان
استاد بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشگاه شهید چمران، اهواز
دکتر امیر حسین جاوید
دانشیار محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر نعمت الله جعفر زاده حقیقی فر
دانشیار بهداشت محیط، دانشگاه شهید چمران، اهواز
دکتر رمضانعلی خاوری نژاد
استاد گیاه شناسی، دانشگاه تربیت معلم، تهران
دکتر حسن زارع مایوان
دانشیار زیست شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
دکتر میر مسعود سجادی
دانشیار تغذیه و پرورش آبزیان، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس
دکتر احسان کامرانی
دانشیار شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس
دکتر محمود کرمی
استاد زیست شناسی وحوش و ماهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر غلامحسین محمدی
استادیار بیولوژی دریا، موسسه تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور، اهواز
دکتر تورج ولی نسب
 دانشیار شیلات، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران 
دکتر ابوالفضل عسکری ساری
دانشیار شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز
دکتر رویا مافی غلامی
استادیار محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب:
http://jweb.iauahvaz.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب